Revízie zdvíhacích zariadení

Revízie zdvíhacích zariadení

Technické zariadenia zdvíhacie skupina A, B a C

Prevádzkovateľ na zaistenie bezpečnej prevádzky zdvíhacieho zariadenia musí dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, podmienky určené bezpečnostno technickými požiadavkami a sprievodnou technickou dokumentáciou a zabezpečiť:

 • vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostno technických požiadaviek sprievodnej technickej dokumentácie. Na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky,
 • obsluha zdvíhacieho zariadenia musí byť odborne a zdravotne spôsobilá,
 • vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach,
 • vedenie evidencie vyhradeného zdvíhacieho zariadenia podľa prílohy č.4, vyhlášky 508/2009 Z.z.,
 • vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného zdvíhacieho zariadenia.

Vykonávame:

Revízie technických zariadení zdvíhacích skupiny A v rozsahu:

a – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5000 kg vrátane trvalej žeriavovej dráhy a dočasnej žeriavovej dráhy výložníkového typu. Napríklad:

 • Vežové žeriavy
 • Mostové žeriavy
 • Portálové žeriavy
 • Konzolové žeriavy
 • Mobilné žeriavy na automobilovom podvozku
 • Nakladacie žeriavy (Hydraulické ruky)
 • Trvalé žeriavové dráhy

b – pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 1,5 m

Revízie technických zariadení zdvíhacích skupiny B v rozsahu:

a 1 – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg vrátane,

a 2 – vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien

b – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie, napríklad ramenový nakladač kontajnerov

c2 – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a skupiny B, a to zariadenie na zavesenie, alebo uchopenie bremena napríklad: magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm.a)

d – špeciálne zdvíhacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena a, to:

 1.  zdvíhacie rampy
 2.  zdvíhacie plošiny
 3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
 4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je len určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

f – zvislé posuvné brány s motorovým pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m

i – schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu

Revízie technických zariadení zdvíhacích skupiny C v rozsahu:

a – prostriedok na viazanie a zavesenia bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou zdvíhacieho zariadenia  napr: oceľové lano, reťaz, zdvíhací textilný pás, kruhová textilná slučka, hák, strmeň,

b – technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku

c – technické zariadenie zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne účely, na prepravu,

d – ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ľudským pohonom.

Máte otázky alebo záujem o naše služby?

Zavolajte nám 0918 589 356, alebo vyplňte tento kontaktný formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

RESAS Revízie Rožňava

Ing. Miloš Hajdúk

© 2020 - 2022 Ing. Miloš Hajdúk - RESAS | Všetky práva vyhradené
Vytvorilo: INMAD s.r.o..

TOP