Revízie, odborné prehliadky, odborné skúšky, montáže a školenia

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. § 9 odst. 1, pism. a) a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. § 9, § 13.

 • Montáže rozvodov a spotrebičov
 • Opravy, údržba a výmeny
 • Pravidelné ročné servisné prehliadky
 • Konzultácie a návrhy na mieru
 • Vypracovanie techn. dokumentácie
 • Školenie obsluhy zdvíhacích zariadení.
 • Školenie viazačov bremien.
 • Školenie obsluhy tlakových nádob.
 • Školenie kuričov do 100kW.
 • Školenie obsluhy plynových zariadení.

Revízie,

odborné prehliadky a odborné skúšky

V našom záujme je prinášať Vám kvalitné odborné služby, preto sa neváhajte na nás obrátiť ak potrebujete:

Revízia plynových zariadení zahŕňa

 • kontroly pripojenia plynových zariadení (spotrebičov)
 • kontroly úniku a spaľovania zemného plynu
 • kontroly hlavných uzáverov plynu
 • vystavenie revíznych správ

Máte otázky alebo záujem o naše služby?

Zavolajte nám 0918 589 356, alebo vyplňte tento kontaktný formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

Revízie zdvíhacích zariadení

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A, B,C

Prevádzkovateľ na zaistenie bezpečnej prevádzky zdvíhacieho zariadenia musí dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, podmienky určené bezpečnostno technickými požiadavkami a sprievodnou technickou dokumentáciou a zabezpečiť:

RESAS Revízie Rožňava

Ing. Miloš Hajdúk

© 2020 - 2022 Ing. Miloš Hajdúk - RESAS | Všetky práva vyhradené
Vytvorilo: INMAD s.r.o..

TOP