Revízie plynových zariadení

Revízie plynových zariadení

Ponúkame vám vykonanie odbornej prehliadky a skúšky vášho plynového zariadenia. Často nachádzame nedostatky, ktoré ovplyvňujú prevádzku, znižujú účinnosť zariadenia a jeho bezpečný chod. Táto činnosť by podľa vyhlášky mala byť vykonávaná každoročne na zariadeniach výkonu od 5 do 500 kW. Pravidelným vykonávaním týchto prehliadok a skúšok sa postaráte hlavne o vašu bezpečnosť a istotu v prípade poruchy alebo havárie.

Revízia plynových zariadení zahŕňa

 • kontrola pripojenia plynových zariadení (spotrebičov)
 • kontrola úniku a spaľovania zemného plynu
 • kontrola hlavných uzáverov
 • kontrola tlaku plynu
 • kontrola plynovodov
 • kontrola oxidu uhoľnatého v okolí
 • kontrola odvodov spalín
 • kontrola plynových meracích hodín
 • kontrola náterov a označení
 • konzultácia a návrh možností pre odstránenie prípadných chýb a nedostatkov
 • vystavenie revíznych správ

Vykonávame:

Revízie technických zariadení plynových skupiny A v rozsahu:

f – zariadenia pre znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa

g – zariadenia pre rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod

h – zariadenia určené na spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní

Revízie technických zariadení plynových skupiny B v rozsahu:

f – zariadenia pre znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g)

g – zariadenia pre rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu

h – zariadenia určené na spotrebu plynu spaľovaním s výkonom od 5kW do 0,5MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín

Máte otázky alebo záujem o naše služby?

Zavolajte nám 0918 589 356, alebo vyplňte tento kontaktný formulár a my Vás budeme spätne kontaktovať.

RESAS Revízie Rožňava

Ing. Miloš Hajdúk

© 2020 - 2022 Ing. Miloš Hajdúk - RESAS | Všetky práva vyhradené
Vytvorilo: INMAD s.r.o..

TOP